Administratíva AGG pracoviska

 
minimálne priestorové a materiálne vybavenie Vestník MZD SR č. 09812/2008
 
koncepcia algeziológie MZD SR č.12268-1 / 2006 OZS z 1.mája 2006
 
zbierka zákonov 157/2002 - základné a nadstavbové odbory
 
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe chronickej bolesti
 
 
 
dotazník k algeziologickému vyšetreniu
 
"pain DETECT" dotazník k hodnoteniu bolesti
 
algeziologický  chorobopis
 
kódovanie bolesti podľa IASP
 
hodnotenie telesnej  výkonnosti podľa WHO stupnice a Karnofského index
 
Edmontský hodnotiaci systém pre nádorovú bolesť (ESS)
 
Program na výpočet BMI a povrchu tela - download
 
INFORMOVANÉ SÚHLASY:
"Informovaný súhlas k liečbe opioidmi"
"Informovaný súhlas s infúznou liečbou"
"Informovaný súhlas blokádou ganglion sphenopalatinum"
"Informovaný súhlas s TKB"
"Informovaný súhlas s Bierovou blokádou"
 
 
 
WinAmbulancia
softvér pre ambulantnú prax. Nielen na kompletné vedenie zdravotnej dokumentácie, ale hlavne pre efektívne a príjemné uľahčenie všetkých administratívnych úkonov v ambulancii. Zohľadňuje všetky medicínske odbory, vedenie viacerých úväzkov jedného lekára ako aj prácu viacerých lekárov v jednej ambulancii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
top