Odborné akcie v najbližšom období v SR

 

      XXX. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

Termín konania: 9. - 10. jún 2023
Miesto konania: Zemplínska šírava - Kaluža, hotel Eurobus
Bližšie informácie: MUDr. Mária Kováčová
 
 
 

      DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

Termín konania: 5. máj 2023
Miesto konania: hotel Dixon, Banská Bystrica
Hlavná téma: Fibromyalgia – diagnostika, liečba, komplikácie a kazuistiky     PROGRAM k stiahnutiu tu:>>>>
Bližšie informácie: doc.MUDr. Igor Martuliak, PhD.

 
 

Odborné akcie v najbližšom období v ČR

 

      12. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

Termín konania: 24.-25. marecl 2023
Miesto konania: Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem
 
 

      XIII. symposium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí

Termín konania: 13.-15. apríl 2023
Miesto konania: Orea Congress Hotel Brno
 
 

      XXIV. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI

Termín konania: 19.- 21. október 2023
Miesto konania: Ostrava
Sprístupnenie internetových stránok kongresu: 25.5.2023

 
 
 

ZAHRANIČNÉ KONGRESY 2023:

 

      18.SVETOVÝ KONGRES EAPC (Európskej asociácie paliatívnej medicíny)

eapc 2023

Termín konania: 15. - 17. jún 2023
Miesto konania: Rotterdam, Holandsko

Ďalšie informácie:>>>>

 
 

      NeuPSIG 2023 Medzinárodný kongres o neuropatickej bolesti
      (NeuPSIG 2023)


Termín konania: 7. – 9. september 2023 
Miesto konania: Lisabon, Portugalsko

NeuPSIG 2023 je popredným stretnutím pre najnovší výskum a vývoj v oblasti pochopenia mechanizmov, hodnotenia, prevencie a liečby neuropatickej bolesti. 

NeuPISG 2023 je jediným globálnym stretnutím v neuropatickej bolesti ktorý skúma rozsiahle a špecifické vedecké a klinické aktualizácie z tejto oblasti. Zamerané tematické oblasti a kvalita akceptovaných abstraktov sú známkou včasného vývoja neuropatickej bolesti. 
Ďalšie nformácie:>>>

Digest_Image(1)_2370318.png

 
 

      13th CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC®

efic 2023

Termín konania: 20. - 23. september 2023
Miesto konania: Budapest, Hungary
Kongres link:>>> https://efic-congress.org/
Link pre záujemcov o aktívnu účasť je otvorený, deadline do 30.12.2022 >>> https://europeanpainfederation.eu/efic2023/abstract-submission/
Tematické okruhy odborného programu nájdete na tomto linku: >>> https://europeanpainfederation.eu/efic2023/plenary-sessions/

 

      Medzinárodné sympózium o detskej bolesti 2023 (ISPP 2023)


Termín konania: 1. – 4. októbra 2023 
Miesto konania: Halifax, Kanada 

ISPP 2023 je popredná interdisciplinárna konferencia o bolesti dojčiat, detí a dospievajúcich. ISPP 2023 priťahuje globálne publikum pediatrov, anesteziológov, lekárov, výskumníkov, zdravotných sestier, psychológov, fyzioterapeutov, profesionálnych terapeutov, ako aj odborníkov a vedcov z iných disciplín. Tá témou ISPP 2023 je "Lepšie spolu: inovácie prostredníctvom partnerstiev".

Ďalšie informácie:>>>

Digest_Image(1)_2370318.png

 

 
 
 
 
 
 
top