Sekcia intervenčnej algeziológie pri SSŠLB

O Sekcii intervenčnej algeziológie (SIA) pri SSŠLB

Intervenčná algeziológia definovaná ASIPP je disciplína medicíny venovaná diagnostike a liečbe porúch súvisiacich s bolesťou, predovšetkým s aplikáciou intervenčných techník pri zvládaní subakútnej, chronickej, pretrvávajúcej a nezvládnuteľnej bolesti, a to nezávisle alebo v spojení s inými modalitami liečby.

Špeciálne intervenčné techniky zahŕňajú širokú škálu minimálne invazívnych postupov od cieleného injekčného podania liečiv, denervačných techník, regeneratívnu liečbu cez perkutánne endoskopické výkony až po neuromodulačnú liečbu.

Cielom SIA je združovať záujemcov z radov lekárov o intervenčné a neuromodulačné techniky v diagnostike a liečbe chronickej bolesti a vyvíjať sústavnú odbornú činnost a aktivít k širokej popularizácii odboru medzi odbornou verejnosťou.

Vznik SIA pri SSŠLB

Nový vysoko špecializovaný typ diagnostiky a liečby bolestivých stavov s využitím intervenčných techník a ich implementácia do klinickej praxe algeziologických pracovísk v tuzemských podmienkach dal za vznik subšpecializačného pododboru intervenčnej algeziológie. Vznik Sekcie intervenčnej algeziológie (SIA) schválilo dňa 2. 6. 2012 Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) v Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB).

Výbor Sekcie intervenčnej algeziológie SSŠLB

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD.

Predseda výboru

Bardejov

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, Ph.D., intervenčný algeziológ, popredný medzinárodný špecialista pre miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta certifikovaný vo Švédsku, Veľkej Británii, Nórsku, na Slovensku a v Českej republike. V roku 2013 ako prvý lekár zo Slovenska splnil odborné kritériá pre udelenie titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) od svetovej organizácie World Institut of Pain (WIP), ktorým sú deklarované profesijné kompetencie lekára v intervenčných technikách pre liečbu bolesti.

čítať viac

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA

Vedecký sekretár

Košice

MUDr. Juraj Mláka, atestovaný algeziolog a špecialista v intervenčnej liečbe bolesti, je držiteľom prestížnej medzinárodnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udelovanej svetovou organizáciou World Institut of Pain (WIP). Certifikácia je potvrdením profesíjnych kompetencií lekára vo výkone miniinvazívnych a endoskopických techník pri liečbe bolesti a opravňuje k ich výkonu (spolu s národnou licenciou) po celom svete.čítať viac
Zoznam členov SSŠLB

Edukácia a terapeutické štandardy

V tejto sekcii nájdete oficiálne dokumenty súvisiace s procesom edukácie v odbore algeziológie a relevantné terapeutické štandardy.

Certifikovaná pracovná činnosť

Rozvojom subšpecializácie intervenčnej algeziológie v čase bola s cieľom zavedenia systematického vzdelávania a certifikácie kompetencií v intervenčných technikách v súčinnosti so SIA, SSŠLB, Slovenskou neurochirurgickou spoločnosťou (SNS) a Slovenskou rádiologickou spoločnosťou (SRS) vytvorená koncepcia postgraduálneho certifikačného programu pre pracovnú činnosť „Neurointervenčná liečba bolesti“.

Inštitúcie a partnerské organizácie a pracoviská

Vzhľadom na to, že ide o stále sa rozvíjajúcu oblasť, je dôležité, aby lekári ako aj pacienti mali o oblasti intervenčnej liečby bolesti a jej možnostiach dostatok informácií.

Lekári, ktorí sa venujú intervenčnej algeziológii, sú zastúpení radom organizácií, ktoré sa venujú rozvoju, propagácii a podpore informovanosti o intervenčných techníkách zvládania bolesti.

Zoznam pracovísk poskytujúcich výkony intervenčnej algeziologie

Odborné publikovanie a klinické štúdie

Aktuality a udalosti

Endoskopická diskektómia s presahom do liečby kmeňovými bunkami

Výnimočný zákrok vykonaný na mladom 17-ročnom pacientovi, ktorý zahŕňal endoskopickú diskektómiu a aplikáciu autológnych kmeňových buniek do dvoch úrovní medzistavcovej platničky!

čítať viac

9.2.2023, Praha, “One Man Show - Dr. Sudhir Diwan”

9.2.2024 sa v Prahe uskutočnil ďalší ročník "One Man Show", kde bol hosťom vážený lekár a špecialista v odbore liečby bolesti a regeneratívnej medicíny Dr. Sudhir Diwan z USA.

čítať viac

ADVANCES IN PAIN THERAPY - cadaver course

Kurz s komplexným prístupom zahŕňa intervenčnú diagnostiku a terapeutické endoskopické riešenia na medzistavcových platničkách, fazetových kĺboch, SI kĺbe, bazivertebrálnom nerve (prvýkrát exkluzívne v Európe), pod vedením RTG, ultrazvuku, 7StarScope.

čítať viac
Archív aktualít a udalostí SIA

Edukačné videá a prezentácie

Kontakt


Lenka Kovaličová

+421 948 000 378