Zoznam členov SSŠLB

 
p.č. Titul Priezvisko a Meno Mesto
1 MUDr.    Ahmadzada Azim    Dolný Kubín
2 MUDr.    Balázs Tibor    Sereď 1
3 MUDr.    Balážová Mária    Ľubica
4 MUDr.    Bančej Benjamin    Michalovce
5 MUDr., PhDr.    Barilla Radovan    Michalovce 1
6 MUDr.    Barlíková Zuzana    Bratislava 37
7 MUDr.    Beniak Juraj    Lučivná 1
8 Prof., MUDr., CSc.    Bernadič Marián    Bratislava 5
9 MUDr.    Bernát Juraj    Malá Ida
10 Doc., MUDr., CSc.    Beržinec Peter    Nitra 1
11 MUDr., PhD.    Bodáková Dagmar    Galanta 1
12 MUDr.    Bodnárová Beáta    Košice 1
13 MUDr., PhD.    Broďáni Dušan    Žilina 7
14 MUDr.    Brtáňová Jana    Poprad 1
15 MUDr.    Buzassyová Darina    Bratislava 1
16 MUDr.    Cifraničová Lucia    Trebišov
17 MUDr.    Cifraničová Mária    Trebišov 1
18 MUDr.    Čiljaková Zuzana    Mošovce
19 MUDr.    Čurila Dušan    Svidník
20 MUDr.    Dančíková Tatiana    Košice
21 Doc., MUDr., PhD.    Dobiáš Viliam    Bratislava 5
22 MUDr.    Dragúňová Helena    Topoľčany 1
23 Prof., MUDr., DrSc.    Drobný Michal    Martin
24 MUDr.    Dubovská Dušana    Bojnice
25 MUDr.    Ďuračka Vladimír    Bratislava 214
26 MUDr.    Džopko Michal    Humenné
27 MUDr.    Eftimová Patrícia    Bratislava 5
28 MUDr.    Fabušová Odona    Martin 1
29 MUDr., PhD.    Fabušová Ondrová Lucia    Košťany nad Turcom
31 MUDr.    Fagová Jana    Ružomberok 1
32 MUDr.    Fedorko Jaroslav    Stará Ľubovňa
33 MUDr.    Feketová Soňa    Bratislava
34 MUDr., MBA    Ferenčík Miroslav    Bojnice
35 MUDr.    Flassiková Zora    Bratislava 1
36 Prof., MUDr., CSc.    Galanda Miroslav    Banská Bystrica 11
37 MUDr.    Galko Martin    Trenčín 1
38 MUDr., PhD.    Galová Miriam    Martin
39 MUDr.    Garan Senková Anna    Rožňava 1
40 MUDr.    Gaša Dušan    Trenčín 1
41 MUDr.    Gazdag Stanislav    Košice
42 MUDr.    Geistová Tatiana    Banská Bystrica
43 MUDr., PhD.    Grochová Monika    Košice
44 MUDr., MPH    Gvozdjaková Mária    Bratislava
45 MUDr.    Halaš Pavol    Krajné
46 MUDr.    Hamráčková Patrícia    Spišská Nová Ves
47 MUDr.    Hasarová Darina    Prešov
48 MUDr.    Hoppan Miloš    Šaľa
49 MUDr.    Horák Martin    Bratislava
50 MUDr.    Horský Ivo    Skalica
51 MUDr., PhD.    Hudec Roman    Bratislava
52 MUDr.    Chebenová Alena    Bratislava 2
53 MUDr.    Chovanová Viera    Bratislava 1
54 MUDr.    Illéš Róbert    Bratislava
55 MUDr., PhD.    Jakubíková Hedviga    Prešov 1
56 MUDr.    Jančovič Roman    Bratislava 2
57 MUDr.    Jánošíková Anna    Bánovce nad Bebravou
58 MUDr.    Jasenková Mária    Bratislava
59 RNDr., PhD.    Jergová Stanislava    Košice 23
60 MUDr.    Kelementová Monika    Zvolen 1
61 MUDr.    Kizeková Martina    Kráľovce pri Košiciach
62 MUDr.    Kleisner Gabriel    Kajal
63 MUDr.    Kohútová Danica    Bratislava
64 MUDr., MPH    Koľ Miloš    Kráľovský Chlmec
65 MUDr.    Kollerová Adriana    Bratislava 5
66 MUDr.    Komanová Blanka    Košice 11
67 MUDr.    Komorníková Jana    Radošovce
68 Ing.    Kořínek Juraj    Liptovský Mikuláš
69 MUDr.    Kotusová Božena    Košice 1
70 MUDr.    Kováčová Mária    Pozdišovce
71 MUDr.    Kozák Ján    Nitra
72 MUDr.    Králiková Valéria    Poprad
73 MUDr.    Krátka Elena    Trenčín 5
74 MUDr.    Kraus Daniel    Čachtice
75 MUDr.    Kršiaková - Domonji Miruška    Tlmače
76 MUDr.    Kubaláková Mária    Hlohovec
77 MUDr.    Kubík Juraj    Dunajská Streda
78 MUDr., CSc.    Kulichová Marta    Martin
79 MUDr.    Kuzmová-Wolfová Kamila    Piešťany
80 MUDr.    Leňová Iveta    Humenné 1
81 MUDr.    Longauerová Anna    Brezno
82 Doc., MUDr., PhD.    Lukáč Jozef    Piešťany
83 MUDr.    Lutty Roman    Banská Bystrica 1
84 MUDr., PhD.    Majerník Miloš    Košice
85 MUDr.    Malita Ana    Malacky
86 MUDr.    Malychin Dmitrij    Žakovce
87 MUDr.    Martiček Daniel    Bardejov 1
88 Doc., MUDr., PhD.    Martuliak Igor    Banská Bystrica 1
89 MUDr.    Maximová Mária    Bratislava 1
90 MUDr.    Mazanová Daniela    Prievidza 1
91 MUDr.    Mičiaková Katarína    Mojmírovce
92 MUDr.    Mikesková Martina    Bratislava
93 MUDr.    Minárik Vladimír    Považská Bystrica
94 MUDr.    Mišovec Elemír    Topoľčany 1
95 MUDr.    Mláka Juraj    Banská Bystrica
96 MUDr.    Morávková  Jana    Chorvátsky Grob
97 MUDr.    Nemčíková Ľubomíra    Bratislava 37
98 MUDr.    Neupauerová Viera    Levoča
99 MUDr.    Nógellová Miriam    Budimír
100 MUDr.    Očenášová Mária    Bratislava
101 MUDr., PhD.    Ogurčáková Daniela    Košice 1
102 MUDr., PhD.    Onderčanin Milan    Bratislava
103 MUDr., PhD.    Ondrejkovičová Alena    Bratislava 1
104 MUDr.    Padrtová Katarína    Bratislava
105 MUDr., PhD.    Pastucha Miroslav    Handlová
106 MUDr., JUDr.    Pavlák Miroslav    Púchov 1
107 MUDr.    Péter Ondrej    Rimavská Sobota
108 MUDr.    Pintérová Mária    Fiľakovo
109 MUDr.    Pisár Ján    Komárno
110 MUDr.    Polacká Oľga    Púchov
111 MUDr.    Potúček Ján    Senica 1
112 MUDr.    Pracková Nadežda    Považská Bystrica 1
113 MUDr., PhD.    Przewlocka Vanda    Bratislava 49
114 MUDr., PhD.    Przewlocki Ireneusz    Bratislava 49
115 MUDr.    Rapčan Róbert    Bardejov
116 MUDr.    Revajová Helena    Klin
117 MUDr.    Rezňáková Ingrid    Revúca 1
118 MUDr.    Richterová Stanislava    Martin 1
119 MUDr.    Rozinová Alexandra    Žiar nad Hronom 1
120 MUDr.    Rybárová Beáta    Piešťany 1
121 MUDr.    Sabanoš Rastislav    Skalica, Koreszkova 7
122 MUDr.    Sádovská Oľga    Bratislava
123 MUDr.    Salamonová Eva    Bratislava
124 MUDr.    Schmidtová Dagmar    Košice 1
125 MUDr.    Schvarcz Pavel    Banská Bystrica 1
126 MUDr.    Slivková Edita    Lučenec 1
127 MUDr.    Slukova Marcela    Košice 11
128 MUDr.    Somošová Marcela    Michalovce 1
129 MUDr.    Stankovič Ján    Kežmarok 1
130 MUDr.    Stupáková Želmíra    Levoča
131 MUDr.    Svatušková Marianna    Humenné 1
132 MUDr.    Swiatlowski Dávid    Košice 22
133 MUDr.    Šebík Marián    Dubnica nad Váhom
134 MUDr., PhD.    Šimonová Jana    Košice 11
135 MUDr.    Školiaková Marcela    Lučenec 3
136 MUDr.    Šóthová Leona    Ivanka pri Nitre
137 MUDr.    Štefan Ján    Vranov nad Topľou 1
138 MUDr.    Štrba Martin    Bratislava 42
139 MUDr.    Šujanová Alena    Košice 22
140 MUDr.    Švehlík Ján    Košice 18 - Krásna
141 MUDr.    Ťažiarová Marta    Prievidza 1
142 MUDr.    Tučeková Iveta    Zvolen
143 MUDr.    Turčaniová Zuzana    Bratislava 2
144 MUDr.    Uhrová Katarína    Bratislava 1
145 MUDr.    Ušáková Jana    Dolné Dubové
146 MUDr.    Vargová Jana    Rožňava
147 MUDr.    Vasil Jozef    Košice 1
148 MUDr.    Vavricová Vlasta    Liptovský Mikuláš 5
149 MUDr.    Vavrová Erna    Košice 11
150 MUDr.    Veis Ondrej    Želiezovce
151 MUDr., PhD.    Venglarčík Michal    Banská Bystrica
152 MUDr.    Verbovská Júlia    Hendrichovce
153 MUDr.    Veselovský Tomáš    Bratislava 1
154 MUDr.    Vigasová Milena    Banská Bystrica 4
155 MUDr.    Vigodová Tatiana    Revúca 1
156 MUDr.    Vinklerová Vlasta    Ružomberok 1
157 MUDr.    Vlčková Emília    Handlová
158 MUDr.    Vohnoutová Milota    Banská Bystrica
159 MUDr.    Voleková Adriana    Banská Bystrica - Radvaň
160 MUDr.    Volnárová Alena    Malacky
161 MUDr.    Vráblová Margita    Križovany n/Dudváhom
162 MUDr.    Vranková Oľga    Trenčín
163 Doc., MUDr., CSc.    Záhorec Roman    Bratislava
164 MUDr.    Zdechovanová Jana    Zvolen 1
165 MUDr.    Zelenáková Anna    Bánovce nad Bebravou 4
166 MUDr.    Zelený Štefan    Levoča
167 MUDr.    Zeman Július    Lazany pri Prievidzi
168 MUDr.    Žaková Ľubica    Svidník
169 MUDr.    Žilinčárová Veronika    Bratislava
         
         
      Aktualizácia: 02/2016
 
top