Výbor SSŠLB

Od začiatku roka 2021 pracuje výbor SSŠLB v novom zložení:
Prezident spoločnosti: MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
MUDr.Ferenčík Algeziologická klinika SZU
Nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17
tel: +421 908 602 724
E-mail: ferencik@pain.sk
 
Department of Algesiology
F.D. Roosevelt Univ.Hospital
Nam. Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17
Slovakia
E-mail: ferencik@pain.sk
 
 
 
Funkcia Titul Priezvisko a Meno Mesto
   prezident výboru SSŠLB    MUDr.    Ferenčík Miroslav, MBA    Bojnice
   minulý prezident SSŠLB    MUDr.    Kulichová Marta, CSc.    Martin
   vedecký sekretár SSŠLB    MUDr.    Salamonová Eva    Bratislava
   IT, správa internet.portálu SSŠLB    MUDr.    Broďáni Dušan, PhD.    Žilina
   člen výboru SSŠLB -zápisnice    MUDr.    Šujanová Alena    Košice
   člen výboru SSŠLB    doc.MUDr.    Martuliak Igor, PhD.    Banská Bystrica
   člen výboru SSŠLB    MUDr.    Geistová Tatiana    Banská Bystrica
   člen výboru SSŠLB    MUDr.    Jakubíková Hedviga, PhD.    Prešov
   člen výboru SSŠLB    MUDr.    Ogurčáková Daniela    Košice
   člen výboru SSŠLB za SAS        Snopková Jana    Banská Bystrica
 

Výbor

Príjemné stretnutie členov Výboru SSŠLB, po dlhej odluke, ale ako vždy, tradične - v Martine. Stretnutie bolo o to vzácnejšie, že sa ho zúčastnil aj náš skvelý učiteľ, kolega a priateľ – MUDr. Stanko Fabuš.
 

Výbor SSŠLB sa pravidelne stretáva na výborových schôdzach, naposledy on-line 6.5.2022 v Banskej Bystrici

>>>zápisnica z výboru on-line dňa  6.5.2022 <<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 24.3.2022 <<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 20.1.2022 <<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 18.11.2021 <<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 28.10.2021<<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 17.9.2021<<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 17.6.2021<<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 20.5. 2021<<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 22.4. 2021<<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 17.3. 2021<<<
>>>zápisnica z výboru on-line február 2021<<<
staršie zápisnice nájdete v "Archív"
 
 
»»» Pozvánka na nasledujúci výbor SSŠLB: «««««
8.9.2022
Ďalšie termíny zasadnutia výboru SSŠLB:  
  5.10.2022
  9.12.2022

 top