Výbor SSŠLB

Od začiatku roka 2021 pracuje výbor SSŠLB v novom zložení:
Prezident spoločnosti: MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
MUDr.Ferenčík Algeziologická klinika SZU
Nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17
tel: +421 908 602 724
E-mail: ferencik@pain.sk
 
Department of Algesiology
F.D. Roosevelt Univ.Hospital
Nam. Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17
Slovakia
E-mail: ferencik@pain.sk
 
 
 
Funkcia Titul Priezvisko a Meno Mesto
   prezident výboru SSŠLB    MUDr.    Ferenčík Miroslav, MBA    Bojnice
   minulý prezident SSŠLB    MUDr.    Kulichová Marta, CSc.    Martin
   vedecký sekretár SSŠLB    MUDr.    Salamonová Eva    Bratislava
   IT, správa internet.portálu SSŠLB    MUDr.    Broďáni Dušan, PhD.    Žilina
   člen výboru SSŠLB -zápisnice    MUDr.    Šujanová Alena    Košice
   člen výboru SSŠLB    doc.MUDr.    Martuliak Igor, PhD.    Banská Bystrica
   člen výboru SSŠLB    MUDr.    Geistová Tatiana    Banská Bystrica
   člen výboru SSŠLB    MUDr.    Jakubíková Hedviga, PhD.    Prešov
   člen výboru SSŠLB    MUDr.    Ogurčáková Daniela, PhD.    Košice
   člen výboru SSŠLB za SAS    Bc.    Sklenárová Renáta    Handlová
 
 

Výbor SSŠLB sa pravidelne stretáva na výborových schôdzach, naposledy 8.6.2023 na Zemplínskej šírave deň pred SDOBi

>>>zápisnica z plenárnej schôdze dňa 9.6.2023 <<<
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 8.6.2023 <<<
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 5.5.2023 <<<
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 24.2.2023 <<<
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 9.12.2022 <<<
>>>zápisnica z plenárnej schôdze dňa 6.10.2022 <<<
>>>zápisnica z výboru prezenčne dňa 5.10.2022 <<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa  8.9.2022 <<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa  6.5.2022 <<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 24.3.2022 <<<
>>>zápisnica z výboru on-line dňa 20.1.2022 <<<
 
 
 
staršie zápisnice z rokov 2007 - 2021 nájdete v sekcii "Archív"
 
 
»»» Pozvánka na nasledujúci výbor SSŠLB: «««««
 18.10.2023  Ostrava
Ďalšie termíny zasadnutia výboru SSŠLB:
  15.12.2023  Banská Bystrica

 top