SAS (sekcia algeziologických sestier pri SSŠLB)

 
>>>   Správa z odborného podujatia -XXIII.ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI A XXIX.SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI - 6.-8.10. 2022 vo Zvolene
>>>   Správa z plenárnej schôdze Sekcie sestier pracujúcich v algeziológii SLS - 7.10.2022 vo Zvolene
 

Zoznam členov SAS (sekcie algeziologických sestier pri SSŠLB)

P.č. Titul Priezvisko a Meno Mesto-Obec
01      Bariaková Emília    Zvolen 1
02    Bc.    Bariaková Leona    Detva-sídlisko
03      Bérešová Alena    Poruba
04    Bc.    Butková Martina    Likavka
05      Ďuricová Alena    Zvolen 1
06      Dzubáková Anna    Gaboltov
07    PhDr.    Fúrová Katarína    Liptovské Sliače
08    Mgr.    Halajová Renáta    Detva
09      Hrdličková Gabriela    Prešov 1
10    Bc.    Hudecová Valéria    Oslany
11    Mgr.    Linderová Veronika    Kanianka
12    Mgr.    Mačejovská Marta    Prešov 1
13    Mgr.    Malíčková Božena    Rudina
14      Martinkovičová Ivana    Malženice
15    Mgr.    Mazúr Ľuboš, MPH, MBA    Kamenec pod Vtáčnikom
16    Mgr.    Migašová Anna    Pušovce
17    Mgr.    Nováková Gabriela    Prešov 1
18       Péterová Irena    Rimavská Sobota
19      Polomčáková Mária    Sabinov
20      Pyteľová Melánia    Bratislava
21      Richterová Zlatica    Nitrianske Pravno
22    PhDr.    Rybárová Daniela, PhD.    Prešov 5-Solivar
23      Sameková Libuše    Podbrezová
24    Bc.    Sklenárová Renáta    Handlová
25      Snopková Jana    Banská Bystrica
26    Bc.    Stadtherrova Marianna    Zvolen
27    Mgr.    Szakácsová Mária    Košice
28    Mgr.    Takáčová Editka    Slovenské Nové Mesto
29      Vrabcová Jana    Prievidza
             
             
Aktualizácia dát zo SLS zo dňa 1.8.2022
 

Výbor SAS (sekcie algeziologických sestier pri SSŠLB na roky: 2021-2024)

Funkcia vo výbore Titul Priezvisko a Meno Mesto
  predseda výboru SAS   Bc.    Sklenárová Renáta   Handlová
  vedecký sekretár výboru SAS   PhDr.    Rybárová Daniela, PhD.   Prešov
  člen výboru  Mgr.    Mazúr Ľuboš, MPH, MBA   Kamenec nad Vtáčnikom
  člen výboru      Vrabcová Jana   Prievidza
  člen výboru Mgr.    Halajová Renáta   Detva
       
  člen dozornej rady      Snopková Jana   Banská Bystrica
  člen dozornej rady     Ďuricová Alena   Zvolen 1
  člen dozornej rady      Bariaková Emília   Zvolen 1

top