SAS (sekcia algeziologických sestier pri SSŠLB)

 

Zoznam členov SAS (sekcie algeziologických sestier pri SSŠLB)

P.č. Titul Meno Mesto-Obec
01      Andraščík Ladislav,Bc.    Lipany nad Torysou
02      Andraščíková Ľudmila,Bc.    Prešov 1
03      Bajusová Mária    Tuhrina
04      Bariaková Emília    Zvolen 1
05      Bariaková Leona    Detva-sídlisko
06      Bucková Eva    Malé Chyndice
07    Mgr.    Cibulová Mária    Horné Lefantovce
08      Cígerová Dana    Martin 1
09      Čertíková Jana    Prievidza
10      Duľová Marcela    Levoča
11      Dunčková Marta    Levoča
12      Ďuricová Alena    Zvolen 1
13      Džubinská Daniela    Svinia
14      Džurná Adriana    Poprad 1-bl.Nôta
15      Ferencová Alena    Prešov 1
16    Diplomovaná sestra    Fukasová Ivana    Banská Bystrica
17      Gladišová Alena    Prešov 1
18      Hrdličková Gabriela    Prešov 1
19      Imrichová Helena    Prešov 1
20    Mgr.    Jagelková Ľubomíra    Nitra 1
21      Jandurová Anna    Banská Bystrica  9
22      Kapustová Anna    Markušovce
23      Kresanová Viera    Banská Bystrica 11
24      Kubišová Hana    Banská Bystrica 4
25      Kundríková Andrea    Prešov 1
26      Kuriľáková Mária    Herník
27      Lazoriková Jana    Kapušany pri Prešove
28      Lišková Eva    Kežmarok
29      Mačejovská Marta    Prešov 1
30      Machlicová Valéria    Martin 1
31    Mgr.    Malíčková Božena    Rudina
32      Medová Zuzana    Pravenec
33      Migašová Anna    Pušovce
34      Miškufová Bernadeta    Prešov 7
35      Mojžišová Radislava    Lučenec 3
36      Novotná Stanislava    Raslavice
37      Ondrová Anna    Smižany
38      Pavlinská Danka    Prešov 1
39    Mgr.    Pekárová Mária    Tulčík
40      Perecárová Dorota    Šarišské Michaľany
41      Polomčáková Mária    Sabinov
42      Prišťáková Helena    Jur nad Hronom
43    PhDr.    Rybárová Daniela, PhD.    Prešov 5-Solivar
44      Sameková Libuše    Podbrezová
45      Sigutová Dana    Levoča
46    Bc.    Sklenárová Renáta    Bojnice
47      Snopková Jana    Banská Bystrica 5
48      Stadtherrova Marianna    Zvolen
49      Stejskalová Bibiana    Veľký Šariš
50      Španirová Mária    Kapušany pri Prešove
51      Terpáková Antonia    Prešov 1
52      Vojtechová Adriana    Nitra 1
             
             
Aktualizácia dát zo SLS zo dňa 17.6.2015
 

Výbor SAS (sekcie algeziologických sestier pri SSŠLB na roky: 2016-2019)

Funkcia vo výbore Titul Priezvisko a Meno Mesto
  predseda výboru SAS      Snopková Jana   Banská Bystrica 5
  podpredseda výboru SAS      Vrabcová Jana   
  vedecký sekretár výboru SAS   PhDr., PhD.   Rybárová Daniela   Prešov 5-Solivar
  člen výboru   Diplomovaná sestra   Fukasová Ivana   Banská Bystrica
  člen výboru      Ďuricová Alena   Zvolen 1
  člen výboru      Machlicová Valéria   Martin 1
  člen dozornej rady      Bariaková Emília   Zvolen 1
  člen dozornej rady   Mgr.   Jágelková Ľubomíra   Nitra 1
  člen dozornej rady   Mgr.   Malíčková Božena   Rudina

top