Sekcia paliatívnej medicíny pri SSŠLB

 
VOĽBY DO VÝBORU SEKCIE PALIATÍVNEJ MEDICÍNY SSŠLB - ZÁPISNICA Z VÝSLEDKU VOLIEB
 

Členovia sekcie paliatívnej medicíny pri SSŠLB

Titul

Priezvisko a Meno

Mesto

MUDr.    Beniak Juraj    Lučivná
Doc. MUDr.    Beržinec Peter, PhD.    Nitra
MUDr.    Broďáni Dušan, PhD.    Žilina
MUDr.    Dančíková Tatiana    Košice
MUDr.    Fabuš Stanislav    Martin
MUDr.    Gazdag Stanislav    Košice
MUDr.    Geistová Tatiana    Banská Bystrica
MUDr.    Hasarová Darina    Prešov
MUDr.    Jakubíková Hedviga, PhD.    Prešov
MUDr.    Jasenková Mária    Bratislava
MUDr.    Kelementová Monika    Zvolen
MUDr.    Kleisner Gabriel    Kajal, okr.Galanta
MUDr.    Kollerová Adriana    Bratislava 5
MUDr.    Králiková Valéria    Poprad
MUDr.    Kubík Juraj    Dunajská Streda
MUDr.    Kulichová Marta, CSc.    Martin
MUDr.    Leňová Iveta    Humenné
MUDr.    Martuliak Igor, PhD.    Banská Bystrica
MUDr.    Mikesková    Bratislava
MUDr.    Mičiakova Katarína    Mojmírovce
MUDr.    Neupauerova Viera    Levoča
MUDr.    Ogurčáková Daniela, PhD.    Košice
MUDr.    Otrubová Zuzana    Banská Bystrica
MUDr.    Sadovská Oľga    Bratislava
MUDr.    Salamonová Eva    Bratislava
MUDr.    Slivkova Edita    Lučenec
MUDr.    Stankovič Ján    Kežmarok
MUDr.    Svatušková Marianna    Humenné
MUDr.    Turčániová Zuzana    Bratislava
MUDr.    Verbovská Júlia    Prešov
MUDr.    Vlčková Emília    Handlová
MUDr.    Zelenáková Anna    Bánovce nad Bebravou
MUDr.    Šimonová Jana    Košice
MUDr.    Štefan Ján    Vranov nad Topľou
MUDr.    Šujanová Alena    Košice
MUDr.    Švehlík Ján    Košice – Krásna
Aktualizácia dát zo SLS zo dňa 10.10.2015
 
 

Výbor sekcie paliatívnej medicíny pri SSŠLB na funkčné obdobie 2021-2024


Titul Priezvisko a Meno Mesto
  MUDr.   Jakubíková Hedviga, PhD.   Prešov
  MUDr.   Dančíková Tatiana   Košice
  MUDr.   Hasarová Darina   Prešov
  MUDr.   Slivková Edita   Lučenec
  MUDr.   Ferenčík MIroslav, MBA   Bojnice
       

top