Archív

 
 
ARCHIVOVANÉ ZÁPISNICE Z VÝBORU SSŠLB a PLENÁRNYCH SCHÔDZÍ SSŠLB ARCHIVOVANÉ ZÁPISNICE ZO SCHÔDZÍ SAS
 
ARCHIVOVANÉ DOKUMENTY Z DIALÓGOV O BOLESTI ARCHIVOVANÉ SPRAVODAJE SSŠLB
 

 

 

ARCHIVOVANÉ ZÁPISNICE ZO SCHÔDZÍ SAS (2007 - 2017)

 
>>> Zápisnica z volieb do výboru dňa 19.5.2017
>>> Zápisnica z volieb do výboru dňa 7.12.2016
>>> Zápisnica z výboru SAS dňa 5.10.2013
>>> Zápisnica z výboru SAS dňa 19.4.2013
>>> Zápisnica z výboru SAS dňa 7.10.2011
>>> Zápisnica z výboru SAS dňa 08.04.2011
>>> Zápisnica z výboru SAS dňa 11.06.2010
>>> Zápisnica z výboru SAS dňa 8.04.2010
>>> Zápisnica z výboru SAS dňa 8.10.2009
>>> Zápisnica z volby výboru SAS dňa 5.9.2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
top