Dôležité termíny:

 

 

 

Uzávierka registrácie k aktívnej účasti a odoslania abstraktu:  21. apríl 2023
   
Uzávierka registrácie k pasívnej účasti:  31. máj 2023
  január 2023  - 31. marec 2023 zvýhodnený poplatok
1. apríl 2023 - 31. máj 2023 zvýšený poplatok
   
Uzávierka registrácie zúčastnených partnerov a firiem:  30. marec 2023
   
Posledná možnosť storna registrácie:  15. máj 2023, po tomto termíne už nie je možné vrátiť registračný poplatok
   
Uzávierka rezervácie ubytovania:  NESTANOVENÁ