Program:

Uvádzame len predbežný časový harmonogram programu, doplnený bude po uzávierke prednášok

PIATOK 9.6.2023

8.00 – 9.00 Registrácia účastníkov

9.00 - 9.30 Slávnostné otvorenie kongresu, príhovory hostí

9.30 - 11.00
1. blok prednášok:

11.00 - 11.30 Prestávka na kávu

11.30 – 13.00
2. blok prednášok:

13.00 – 14.00 Prestávka na obed

14.00 - 15.30
3. blok prednášok:

14.00 - 15.30
4.paralelný blok sesterských prednášok

15.30 - 16.00 Prestávka na kávu

16.00 - 17.00
5. blok prednášok:

17.00: Plenárna schôdza SSŠLB

19.00 Diskusné fórum algeziológovSOBOTA 10.6. 2023


9.00 - 10.00
6. blok prednášok:

10.00 – 10.30 Prestávka na kávu

10.30 - 12.00
7. blok prednášok:

Postery : Postery budú vystavené v piatok 9.6.2023 od 10.00 hod., diskusia k nim bude v sobotu o 10.00 hod.

12.00 Ukončenie kongresu
 

top