Registrácia k AKTÍVNEJ ÚČASTI na kongrese XXX. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI
a odoslanie ABSTRAKTU prezentácie
                          
       
    Upozornenie: po odoslaní formulára už nie je možné meniť zadané údaje. Preto pred odoslaním formulára s abstraktom svoje údaje starostlivo skontrolujte.
V prípade akýchkoľvek dodatočných informácií, alebo nevyhnutných zmien, kontaktujte, prosím, predsedu vedeckého výboru (Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.)
 
       
    ZÁKLADNÉ ÚDAJE k registrácii účasti na kongrese:   
             Titul:           Titul za menom:  
  Priezvisko:  Nebol dodržaný minimálny počet znakov.*    (*=Povinný údaj)  
  Meno:   *  
  Zdravotnícke povolanie:   * Vyberte jednu možnosť.  
  ID číslo v komore:  Je vyžadovaná hodnota.Neplatný formát.  * registračné číslo v príslušnej (lekárskej / sesterskej) komore  
  Dátum narodenia:  Je vyžadovaná hodnota.Neplatný formát.  * (DD.MM.YYYY)  
  Mobil:  Je vyžadované číslo.Je vyžadované číslo.Neplatný formát.*  
  E-mail:  *
Na tento E-mail Vám bude odoslané potvrdenie o prijatí registrácie. Skontrolujte jeho bezchybnosť.

(V prípade, že sa vám nevráti potvrdenie o registrácii
 - registráciu prosím zopakujte)
 
       
    Názov a adresa pracoviska  
  Názov a adresa zariadenia:  Je vyžadovaná hodnota.Nebol dodržený minimálny počet znakov.Je vyžadovaná hodnota.*  
  Mesto:  Nebol dodržaný minimálny počet znakov. *  PSČ:  Je vyžadovaná hodnota.Neplatný formát. *  
  Štát: * Vyberte jednu možnosť.  
       
    Prihlasujem aktívnu účasť (Vyberte jednu možnosť(Vyberte jednu možnosť.): *


Vyberte jednu možnosť.
       
    Potvrdzujem správnosť (Vyberte jednu možnosť(Vyberte jednu možnosť.): *

Vyberte jednu možnosť.
 
    Môj kongresový (účastnícky) poplatok je: Je vyžadovaná hodnota.Neplatný formát. . (Ak spĺňate kritéria oslobodenia od poplatku v "Základných informáciách" - uveďte "0")  
    Spôsob platby kongresového poplatku pre registrovaných do 1.4.2023  (Vyberte jednu možnosť.Vyberte jednu možnosť): *


Vyberte jednu možnosť.

Poznámka: Platba v hotovosti ani kartou na mieste kongresu nie je možná!
Platba na mieste registrácie je možná jedine cez internet banking priamo na účet SLS s predložením potvrdenia vykonanej platby!
 
       
    PREZENTÁCIA a ABSTRAKT:  
  Názov prezentácie:  *  
  Autor:  *  
  Spoluautori: 
Autora a spoluautorov uvádzať bez titulov v poradí: Priezvisko ("medzera") Iniciála krstného mena ("bodka"). Jednotlivých autorov oddeliť ("bodkočiarkou").
Napríklad: Kapusta P.; Holý J.; Výborná A.
 
  Prezentujúci autor: 
Uvádzať len pokiaľ bude prezentovať prácu niekto iný než prvý autor
 
  Pracovisko autorov:  *
Pracoviská viacerých autorov Neoznačujte žiadnymi znakmi, číslami. Len ich oddeľujte bodkočiarkou (";").
Napríklad: FNsP Žilina; OAIM; Neurologická klinika;
 
       
    Zaradenie prezentácie do tématického celku (Vyberte jednu možnosť) *
Vyberte jednu možnosť
 
       
    Uplatnenie osobitnej požiadavky k prezentácii (Vyberte jednu možnosť) *

Vyberte jednu možnosť
 
       
   

ABSTRAKT

 
    Abstrakt môže mať maximálne 2 000 znakov. Dodržujte uvedený maximálny počet znakov (vrátane medzier). Ak vložíte dlhší záznam, tento bude automaticky skrátený na 2 000 znakov. Do textu nevkladajte žiadne špeciálne znaky, matematické symboly, grécke písmená, grafy, tabuľky.
Abstrakt musí obsahovať štrukturovanú formu: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, ZÁVER.
 
    Máte k dispozícii ešte znakov                      
  Text abstraktu:  *  
    Poznámka: Kompletným vyplnením celého formulára a jeho odoslaním je zároveň odoslaná aj vaša registrácia k účasti na kongrese.  
    Vyplnením a odoslaním formulára dávam súhlas organizačnému výboru XXX. Slovenských dialógov o bolesti pod vedením MUDr. Márie Kováčovej na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári na účel spracovania dát ku kongresu v zmysle Zák.č.18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov.
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať jedine písomnou formou.
 
  Aktuálny kalendárny rok: Neplatný formát.Nebol dodržaný minimálny počet znakov.Zadaná hodnota je menšia než požadovaná hodnota Bol prekročený maximálny počet znakov.Zadaná hodnota je väčšia než požadovaná hodnota * (Pre kontrolu zadajte aktuálny rok vo formáte YYYY)  
           
       
       
    ©MUDr. Dušan Broďáni PhD.