Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

Predseda organizačného  výboru   


Milé kolegyne, milí kolegovia,
       

          dovoľte, aby som Vás s veľkou radosťou pozval na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti, ktoré sa budú konať v dňoch 1.-3.júna 2021.
          Priznám sa, že toto pozvanie z mojej strany je, pravdupovediac, neplánované.
Na tomto mieste sa jeden príhovor a pozvanie na krásnu Zemplínsku Šíravu už nachádzali.
Predsedníčka organizačného výboru Dialógov, pani doktorka Majka Kováčová, so svojím tímom vskutku urobili všetko pre to, aby pre nás prichystali opäť jedno krásne odborné podujatie.

           Avšak nepriaznivá epidemická situácia a jej nepredvídateľný vývoj, nás prinútil k tomu, aby sme aj tentokrát realizáciu Dialógov v prezenčnej forme, zrušili.
Pani doktorke Majke Kováčovej a jej organizačnému výboru patrí veľká vďaka za vytrvalosť, ochotu a úsilie. Ostáva len popriať, aby vynaložená snaha nevyšla nazmar a snáď o rok sa na Zemplínskej Šírave predsa len stretneme.

          Výbor SSŠLB tak stál pred vážnym rozhodnutím – presunúť Dialógy, v prezenčnej forme, zas na iný termín alebo nájsť iné riešenie, ako zrealizovať toto odborné podujatie.
Podarilo sa – XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti prichádzajú tentokrát priamo k vám – do vašich ambulancií, pracovní, či príbytkov – uskutočnia so vo virtuálnej, elektronickej podobe.
Konečná podoba kongresu, v momente písania tohto úvodného slova, ešte stále nie je definitívna, ale Výbor SSŠLB, organizačný a vedecký výbor robí všetko pre to, aby výsledok bol čo najlepší.
          Je pravda, že pri elektronickej podobe kongresu odpadá množstvo organizačných problémov, avšak do popredia sa dostávajú technická stránka, správne načasovanie a logistika celého podujatia.
Dialógy budú prebiehať vo forme webináru, počas troch dní, v stanovenom čase. Môžete sa zúčastniť LIVE a sledovať kongres v reálnom čase, ale bude možné si ho prezrieť aj ex post, a to až v priebehu jedného roka po podujatí. Kredity budú automaticky pripísané na váš kreditový účet.
Prístup na Dialógy v elektronickej podobe bude zdarma, nemusíte nič platiť. Samozrejmosťou je, že sa musíte zaregistrovať, odkaz nájdete na tejto web stránke Dialógov.
          Milí priatelia, všetci sme sa isto tešili aj na osobné stretnutia počas kongresu v prezenčnej forme. Situácia nám to však nedovoľuje.
Ako sa však hovorí – všetko zlé je na niečo dobré a možno realizácia tohtoročných Dialógov o bolesti v elektronickej podobe dá základ iným projektom v oblasti Pain edukácie na Slovensku.
Pevne verí, že všetko dobre dopadne a na vašu účasť sa teší


MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
Predseda organizačného výboru