Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia,

 

 V mene organizačného výboru, je mi cťou Vás pozvať na XXVIII. Slovenské dialógy o bolesti.

      Adaptácia reálnym podmienkam je  rovnako stará ako život na Zemi. Posledné 2 roky, keď sa naša planéta zmieta v boji s pandémiou SARS Cov19 sme nútení aj my zmeniť priority a plány na najbližšie obdobie.

      Všetky podujatia s vyšším počtom  ľudí nie sú výnimkou.
Po opakovaných zmenách termínu konania dialógov z dôvodu nepriaznivej  epidemiologickej situácie, výbor spoločnosti dospel k tomuto záveru: usporiadať dialógy cestou elektronického média.
Táto akcia ako neoddeliteľná súčasť odborného života algeziologov našej krajiny tak získa nový rozmer, novú skúsenosť pre organizátorov aj účastníkov.
V mene organizačného výboru verím, že Zemplínska šírava sa v budúcnosti  určite stane kontaktným  hostiteľom tak významnej akcie ako slovenské dialógy o bolesti jednoznačne sú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                            Predseda organizačného výboru