Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

Dôležité termíny:

 

Uzávierka prihlášok

Posledný termín na odoslanie prihlášky k aktívnej účasti a odoslania abstraktu:

30. apríl 2021

 

Posledný termín pre zaslanie prihlášok
zúčastnených firiem a partnerov:

31. marec 2021