Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 


  Hlavné témy

kongresu boli zvolené na základe medzinárodných aktivít EFIC a IASP:


BOLESTI CHRBTA

CHRONICKÁ NÁDOROVÁ BOLESŤ

CHRONICKÁ NENÁDOROVÁ BOLESŤ

PREVENCIA CHRONICKEJ BOLESTI

INTERVENČNÁ ALGEZIOLÓGIA

PALIATÍVNA MEDICÍNA

 

 

 

Kongres je zaradený do kreditného systému ARS CME