Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

Partneri kongresu:

 

stránka bude postupne aktualizovaná po prihlásení sa partnerov kongresu

 

 

Generálny partner:

https://www.stada.sk/

 

Partneri (v abecednom poradí):

Gedeon Richter

 

worwag pharma