Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

Registrácia účasti:

Registrácia účasti je bezplatná;
Registrácia k pasívnej účasti bude otvorená priamo cez webový portál: EduProfiPharm, informácie k nej budú včas zverejnené.
 
Registráciu k aktívnej účasti realizujte priamo cez formulár "Prihláška abstraktu" na tomto webovom portáli do 16.apríla 2021
 

 

Kongres je zaradený do kreditného systému ARS CME