Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEOZÁZNAM KONGRESU:

1.Jún 2021 -
https://www.eduprofipharm.sk/webinare-live-uskutocnene/webinar-xxviii-slovenske-dialogy-o-bolesti-1-den/

2.Jún 2021 -
https://www.eduprofipharm.sk/webinare-live/webinar-xxviii-slovenske-dialogy-o-bolesti-2-den/

3.Jún 2021 -
https://www.eduprofipharm.sk/webinare-live-uskutocnene/webinar-xxviii-slovenske-dialogy-o-bolesti-3-den/

 

UTOROK 1.6. 2021 16.00-19.00 hod

16.00-16.10              Slávnostné otvorenie kongresu

 • príhovor Prezidenta kongresu a predsedu organizačného výboru (Ferenčík M.)

 • príhovor Predsedu vedeckého výboru (Martuliak I.)

16.10 – 16.30      1. blok prednášok: Vyžiadaná prednáška
Moderuje:
Ferenčík M.

1. Chronifikácia bolesti a jej prevencia. Martuliak I.Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

16.30 – 17.30      2. blok prednášok: Aktuálne otázky v algeziológii Moderuje: Martuliak I.

 1. Novinky v algeziológii – „Virtual Pain Education Summit 2020“. Ferenčík M., X-pain clinic; Algeziologická klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza (15 minút)

 2. Opioidy u nenádorovej bolesti. V Európe a na Slovensku opioidnú krízu nemáme. Kulichová M., OCHB, UNM, Martin (15 minút)

 3. Liečba nádorovej bolesti vo svetle opiátovej krízy. Salamonová E., AB-BA ambulancia s.r.o., Bratislava (15 minút)

 4. Význam a perspektíva riešenia bolesti u pacientov s rakovinou z pohľadu platformy Societal Impact of Pain (SIP). Ogurčáková D.1, Šujanová A.2, Plachá K.2, ACHB Algmed Košice1, ACHB ProCare Košice2 (15 minút)


17.30 – 18.30      3. blok prednášok: Cieľom chronickej liečby nie je len úľava od bolesti
(podporené edukačným grantom spol. STADA)
Moderuje:
Ferenčík M., Salamonová E., Nemčíková Ľ.

 1. Liečba chronickej bolesti so zameraním na zlepšenie kvality života a funkčných výsledkov pacientov. Ferenčík M., X - pain clinic; Algeziologická klinika FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza

 2. Pretrvávajúce zmiernenie periférnej neuropatickej bolesti pri liečbe náplasťou s obsahom 179 mg kapsaicínu. Salamonová E., Algeziologická a AB-BA ambulancia s.r.o., Bratislava

 3. „Lidokaínová náplasť - bezpečná možnosť v liečbe postherpetickej neuralgie“. Nemčíková Ľ. ,Neurologická ambulancia a ACHB NOÚ, Bratislava

 

STREDA 2..6. 2021 16.00-19.00 hod

16.00-16.45     1. blok prednášok: Terapia chronickej bolesti Moderuje: Jakubíková H.

 1. Liečba neuropatickej bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach. Minár M., II. neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava (15 minút)
  (podporené edukačným grantom spol. KRKA)

 2. Nové možnosti v profylaxii migrény. Jakubíková H., SANERA, s.r.o., Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov (10 minút)

 3. Bolesť pri chronickej orchialgii. Ščesná M., Algeziologická ambulancia KAIM, Univerzitná Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava (10 minút)

 4. Nefarmakologická liečba neuralgie trigeminu - kazuistiky. Bodáková D., Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti NsP Sv. Lukáša, Galanta; Svet zdravia a.s. (10 minút)

16.45 – 17.45    2. blok prednášok: Farmakoterapia bolesti
Moderuje:
Geistová T.

 1. Multimodálna analgézia a synergická interakcia fixnej kombinácie dávok dexketoprofén/tramadol. Nemčíková Ľ., Neurologická ambulancia a ACHB, NOÚ Bratislava (15 minút)
  (podporené edukačným grantom spol. Berlin-Chemie)

 2. Postcovidový syndróm - nová výzva pre algeziológiu? Bodáková D., Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti NsP Sv. Lukáša, Galanta; Svet zdravia a.s (10 minút)

 3. Vitamíny skupiny B a topický kapsaicín v liečbe bolestivých stavov. Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
  (podporené edukačným grantom spol.WörwagPharma)

 4. Vysokodávkovaný infúzny vitamín C v liečbe Post - COVID Syndróm. Geistová T., Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica (15 minút)
  (podporené edukačným grantom spol. Pascoe)

17.45 – 18.30 3. blok prednášok: Inovácie vo farmakoterapii bolesti
(podporené edukačným grantom spol. Sanofi-aventis)
Moderuje:
Martuliak I., Hakl M.

 1. Dexibuprofén - nová generácia OTC analgetika. Hakl M. ,Centrum léčby bolesti Medicinecare s.r.o., Brno

 2. Súčasný pohľad na metamizol a jeho miesto v analgetickej liečbe. Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

18.30 – 19.00             Plenárna on-line schôdza SSŠLB
 

ŠTVRTOK 3.6.2021 16.00-19.00 hod

 

16.00– 16.40      1. blok prednášok: Intervenčná algeziológia I
Moderuje:
Rapčan R.

 1. Sakroiliakálny kĺb - diagnostika a liečba. Rapčan R., EuroPainClinics, Bardejov (15 minút)

 2. Transforaminálna endoskopická dekompresia laterálneho recesu. Matias M., EuroPainClinics, Brno (15 minút)

 3. Intervenčné techniky v riešení komplikovanej malígnej bolesti. Griger M., EuroPainClinics, Bratislava (10 minút)

16.40 – 17.20      2. blok prednášok: Intervenčná algeziológia II
Moderuje:
Venglarčík M.

 1. Erector spinae plane blok v liečbe chronickej bolesti. Venglarčík M. 2, Hlásny J. 2, Schvarcz P 1Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica1, II. KAIM SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 2 (15 minút)

 2. Erector spinae plane block – skúsenosti z klinickej praxe. Jobová L.1, Venglarčík M.2 , Martuliak I.1, Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica,      II. KAIM SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica2 (10 minút)

 3. Spinal cord stimulation – výsledky pacientov implantovaných v Košiciach. Šimonová J., Komanová B., ACHB - I.KAIM UNLP a UPJŠ LF, Košice (10 minút)

17.20 – 17.50     3. blok prednášok: Možnosti liečby akútnej aj chronickej vertebrogénnej bolesti
(podporené edukačným grantom spol. Glenmark)
Moderuje: Minár M., Rucki J.

 1. Význam kombinovanej a podpornej liečby akútnej aj chronickej vertebrogénnej bolesti. Minár M., II. neurologická klinika Lekárskej fakulty UK, Univerzitná nemocnica, Bratislava

 

17.50 – 18.30    4. blok prednášok: Varia
Moderuje:
Ferenčík M.

 1. Prelomová bolesť a aktuálne modality liečby. Dančíková T. , Algeziologická ambulancia, VOÚ a.s. , Košice (15 minút)
  (podporené edukačným grantom spol. Teva)

 2. Vysokovýkonný laser a Rebox v liečbe bolesti. Ferenčík M., X - pain clinic; Algeziologická klinika FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica; Mobilný hospic sv. Lujza, Prievidza (15 minút)
  (podporené edukačným grantom spol. Medicton)

 3. Vákuumterapia (bankovanie) v liečbe chronickej bolesti. Tučeková I., Martuliak I., Algeziologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica (10 minút)

18.30               Zasadanie výboru SSŠLB