Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

časový harmonogram programu bude doplnený po uzávierke prednášok

 

UTOROK 1.6. 2021 16.00-18.30 hod


 

 


 

STREDA 2..6. 2021 16.00-18.30 hod

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK 3.6.2021 16.00-18.30 hod