Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizátori a výbory kongresu: 

 

Prezident kongresu: 
MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA

 

Vedecký výbor:
Predseda: Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Členovia: 
MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
MUDr. Tatiana Dančíková
MUDr. Tatiana Geistová
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
MUDr. Daniela Ogurčáková
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
MUDr. Eva Salamonová
MUDr. Alena Šujanová
Jana Snopková


Organizačný výbor:
Predseda: MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA

Členovia:MUDr. Dušan Broďáni, PhD.
MUDr. Mária Kováčová
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Mgr. Lenka Jobová