Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

   Kontakty:

Informácie o účasti a organizácii kongresu:
Predseda organizačného výboru:

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
Mob.: +421 908602724
e-mail: ferencik@pain.sk

 

Prednášky, postery a vedecký program kongresu:
Predseda vedeckého výboru:

Doc.MUDr.Igor Martuliak, PhD.
Mob..: +421 915831439
e-mail: imartuliak@nspbb.sk

 

EDUprofiPHARM s.r.o.:

Mgr. Janka Osuská
Chief Executive Officer
EDUprofiPHARM s.r.o.
Bosákova 7
851 04 Bratislava V
e-mail: eduprofipharm@eduprofipharm.sk
e-mail: osuska@edupp.sk
Tel.: +421 2 38115312
Mob.:+421 905 206 740