Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

   Kontakty:

 

Informácie o účasti a organizácii kongresu:
Predseda organizačného výboru:

MUDr. Miroslav Ferenčík, MBA
tel.: +421 908602724
e-mail: ferencik@pain.sk

 

Prednášky, postery a vedecký program kongresu:
Predseda vedeckého výboru:

Doc.MUDr.Igor Martuliak, PhD.
Tel.: +421 915831439
e-mail: imartuliak@nspbb.sk

 
 

SLS:

Valéria Petrovičová
Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie
Cukrová 3
813 22 Bratislava
e-mail: petrovicova@sls.sk
Tel.: +421 252922020, +421 252922019
Mob.:+421 905530372