Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

Základné informácie:

Termín konania: 1. – 2. - 3. jún 2021
Čas konania: 16.00 - 19.00 hod

Miesto konania: on - line priestor

Kongres je zaradený do kreditného systému ARS CME

registrácia bude dostupná on-line v najbližších dňoch

REGISTRÁCIA účasti na kongres (pasívna/aktívna) je možná JEDINE on-line individuálne prostredníctvom webového formulára!

Účasť pasívna:
registrácia bude k dispozícii otvorená v najbližšej dobe cez formulár EduprofiPharm.

Účasť: aktívna
Termín prihlásenia: aktívna účasť do: 30.4. 2021
–je to zároveň posledný termín odoslania abstraktov (uzávierka programu). Registrácia je už otvorená.
V prípade nedodržania termínu uzávierky, prednáška nebude zaradená do programu.
Prihlášky k účasti a abstrakty budú akceptované jedine elektronicky
Ďalšia korešpondencia iba s prihlásenými účastníkmi.

Pre aktívnych účastníkov:
Abstrakty prezentácií sa akceptujú výlučne v štruktúrovanej forme a odoslané cez formulár na "Prihláška abstraktu" na tomto portáli do 30.4. 2021. Abstrakt musí obsahovať priezviská a mená autorov, názov príspevku, správnu mailovú adresu pre korešpodenciu a samotný abstrakt.
Inštrukcie sú uvedené vo formulári "Prihláška abstraktu".