Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

XXVIII. SLOVENSKÉ
DIALÓGY O BOLESTI1. - 2.- 3. jún 2021

v čase 16.00 - 19.00 hod

Miesto konania: on - line priestor

 

kongres realizujeme v spolupráci

EDUprofiPHARM s.r.o.

EduProfiPharm

 

 

 


 

       
* * *