Úvodné slovo
 
Základné informácie
 
Témy kongresu
 
Program
 
Prihláška na účasť
 
Prihláška abstraktu
 
Kontakty
 
Organizátori / výbory
 
Partneri
 
Dôležité termíny

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

XXVIII. SLOVENSKÉ
DIALÓGY O BOLESTI1. - 2.- 3. jún 2021
on - line
v čase 16.00 - 18.30 hod

 
 

kongresom realizujeme v spolupráci

EduProfiPharm


 

  

       
* * *