Prihláška - ABSTRAKT

Upozornenie: po odoslaní formulára už nie je možné meniť zadané údaje. Preto pred odoslaním formulára s abstraktom svoje údaje starostlivo skontrolujte. V prípade akýchkoľvek dodatočných informácií, alebo nevyhnutných zmien, kontaktujte, prosím, predsedu vedeckého výboru.

Upozornenie: prosíme aktívnych účastníkov, pokiaľ budú tento formulár s abstraktom posielať cez MAC alebo iPad, iPhone (apple system) = pošlite "abstrakt" zároveň aj mailom v MS Word na mailovú adresu: imartuliak@nspbb.sk. Ďakujeme.
 
Základné údaje o prihlásenom autorovi:
Titul:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Reg.číslo v SLK:
   
   
Spoluautori:
  Autora a spoluautorov uvádzať bez titulov; v poradí: Priezvisko ("medzera") Iniciála krstného mena ("bodka"). Jednotlivých autorov oddeliť ("bodkočiarkou").
Napríklad: Kapusta P.; Holý J.; Výborná A.
   
Pracovisko autorov:
  Pracoviská viacerých autorov neoznačujte žiadnymi znakmi, číslami. Len ich oddeľujte bodkočiarkou (";"). Napríklad: FNsP Žilina; OAIM; Neurologická klinika;
   
E-mail autora:
  Na tento E-mail Vám bude odoslané potvrdenie o prijatí abstraktu.
Skontrolujte jeho bezchybnosť!
   
 

Zaradenie prezentácie do tématického celku (Vyberte jednu možnosť):

 
Uplatnenie osobitnej požiadavky k prezentácii (Vyberte jednu možnosť): 

ABSTRAKT

Abstrakt môže mať maximálne 2 000 znakov. Dodržujte uvedený maximálny počet znakov (vrátane medzier). Ak vložíte dlhší záznam, tento bude automaticky skrátený na 2 000 znakov. Do textu nevkladajte žiadne špeciálne znaky, matematické symboly, grécke písmená, grafy, tabuľky.
Abstrakt musí obsahovať štrukturovanú formu: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, ZÁVER.

                                                          Máte k dispozícii ešte znakov 

Text abstraktu:

Vyplnením a odoslaním formulára dávam súhlas organizačnému výboru XXVIII. Slovenských dialógov o bolesti pod vedením MUDr.Miroslava Ferenčíka, MBA na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v tomto formulári na účel spracovania dát ku kongresu v zmysle Zák.č.18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov.
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať jedine písomnou formou.