AKTUALITY

>>>  Aktuálne informácie o zdravotníctve v médiách  <<<
(prevzaté z http://lekom.sk)

>>> Pozrite si tiež linky LOZu o dianí v nemocniciach...<<<


 

  
 
    XVIII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY
O BOLESTI
    Termín: 20.-.22. 10.2016
    Miesto konania: Zlín

    Pozvánka a podrobné informácie ku kongresu         k stiahnutiu tu: >>>
 
 
 

 

Vážené kolegyne a kolegovia!
Prosím oneskorencov, ktorí ešte nezaslali štatistiku svojho AGG pracoviska za rok 2015 - aby tak učinili čím skôr!
Návod na vyplnenie štatistiky tu: >>>>
Tabuľka na vyplnenie dát tu:>>>>
Ďakujem za skoré vyplnenie a doručenie presných  dát  za rok 2015 na mailovú  adresu : brodani@pain.sk
Predmet správy: STATISTIKA 2015
 Uzávierka poslania dát bola 20.február 2016!
Spracované štatistické dáta sme chceli prezentovať na IX.DNI KLINIKY ALGEZIOLOGIE dňa 22.4.2015 v Banskej  Bystrici, toto žiaľ nebolo možné vzhľadom na neodoslané štatistiky !!!
Dušan Broďáni

 
    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>
 
 
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
Vydavateľstvo lekárskych časopisov vrátane časopisu
Paliatívna medicína a liečba bolesti.
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 
Výbor SSŠLB vypisuje EDUKAČNÝ GRANT pre členov SSŠLB.
Z tohto grantu bude poskytnutá finančná dotácia na aktívnu účasť na odborných domácich a zahraničných podujatiach s témou liečby bolesti. Záujemcovia o edukačný grant sa budú hlásiť na mailovú adresu Doc. MUDr. Igora Martuliaka,PhD. (imartuliak@nspbb.sk )
 
 
 

2016
European Year Against Joint Pain

 

Fact Sheets on Joint Pain
 
 
EFIC Newsletter 02/2016
 
  16th World Congress on Pain – Submit a Poster Abstract and Financial Aid Application
 
EAPC spustila  projekt Prague Charter, ktorá má za cieľ zvysovat povedomie o paliatívnej starostlivosti ako ľudskom práve a má byt výzvou vládam jednotlivých krajín, aby vytvorili podmienky na zmierňovanie utrpenia nevyliečitelne chorých. 
Pripojiť sa a podpísať PRAŽSKÚ CHARTU je možné tu:....
 
DO POZORNOSTI:
List prezidenta SLS prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc.  ohľadne prideľovania kreditov
 
NEPREHLIADNITE !!!   Dôležité !!!
Vestník Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 29.6.2012
čl. 23: Odborné usmernenie MZ SR o diagnostike a liečbe chronickej bolesti
 

Chronic Pain Conditions Incorporated Into Beta Version of ICD11
In revising the International Classification of Diseases for its 11th edition (ICD11), the World Health Organization (WHO) turned to an IASP task force to develop a new and pragmatic classification of chronic pain. ICD initially was developed for mortality and morbidity registers, but the health-care systems of many countries now use it to code diagnoses, dispense therapy, and report on patient populations that are included in clinical research.
Read More >

* * *
Moving on to Movement in Patients with Chronic Joint Pain
Targeting Pain or Osteoarthritis? Implications
for Optimal Management of Osteoarthritis Pain
Treating Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia
Diagnosis, Prevalence, Characteristics,
and Treatment of Central Poststroke Pain
Halting the March of Painful Diabetic Neuropathy
 
     

 
      
 
 
Aktualizáciu portálu prinášajú aj nasledovné firmy:

Mundipharma Ges.m.b.H, o.z.
oficiálny partner SSŠLB

 

TEVA Pharmaceuticals s.r.o.
oficiálny partner SSŠLB