AKTUALITY


Vstup pre odbornú verejnosť

Pre laickú verejnosť so dostupné informácie o pracoviskách liečby bolesti s kontaktnými dátami
pod názvom v menu: "Algeziologické pracoviská v SR"
Ostatné informácie sú určené len pre odbornú zdravotnícku verejnosť!
Potvrdzujem, že som osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú zdravotnícku verejnosť.


 
covid-19
 
 
 
Do pozornosti:
Nová kniha z oblasti algeziológie
od autora doc.Martuliaka:
Farmakoterapia bolesti
FARMAKOTERAPIA BOLESTI
PRE LEKÁROV A FARMACEUTOV
 
    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>
 
 
Vydavateľstvo lekárskych časopisov vrátane časopisu
Paliatívna medicína a liečba bolesti.
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 
 

 
2020
– GLOGAL YEAR FOR THE
  PREVENTION OF PAIN

Tohtoročná téma sa zameriava na šírenie  stratégií prevencie bolesti  medzi vedcov, lekárov a pacientov.

Dúfame, že poskytnutím bezplatných informačných prehľadov, webových seminárov, publikácií a ďalších informácií táto kampaň pomôže dosiahnuť lepšie výsledky pre pacientov a prispeje k vízii IASP o globálnom zmierňovaní bolesti.

 
 

IASP 2020

 
2021
 

PAIN IN EUROPE XII

12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC ™
TARGETTING PAIN AND ITS COMORBIDITIES IN THE DIGITAL AGE
29 SEPTEMBER – 2 OCTOBER 2021, DUBLIN, IRELAND

 
 
 SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
WHO GUIDELINES FOR PHARMACOLOGICAL AND RADIOTHERAPEUTIC MANAGEMENT OF CANCER PAIN IN ADULTS AND ADOLESCENTS