AKTUALITY


Vstup pre odbornú verejnosť

Pre laickú verejnosť so dostupné informácie o pracoviskách liečby bolesti s kontaktnými dátami
pod názvom v menu: "Algeziologické pracoviská v SR"
Ostatné informácie sú určené len pre odbornú zdravotnícku verejnosť!
Potvrdzujem, že som osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú zdravotnícku verejnosť.


 
covid-19
 
 
 
Do pozornosti:
Nová kniha z oblasti algeziológie
od autora doc.Martuliaka:
Farmakoterapia bolesti
FARMAKOTERAPIA BOLESTI
PRE LEKÁROV A FARMACEUTOV
 
    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>
 
 
Vydavateľstvo lekárskych časopisov vrátane časopisu
Paliatívna medicína a liečba bolesti.
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 

The Virtual Pain Education Summit presented by the European Pain Federation EFIC took place on 6-8 November 2020.

 
 SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
WHO GUIDELINES FOR PHARMACOLOGICAL AND RADIOTHERAPEUTIC MANAGEMENT OF CANCER PAIN IN ADULTS AND ADOLESCENTS
 
 
 
 

Z dôvodu pandémie COVID-19 sme sa rozhodli presunúť odborné aktivity na virtuálnu platformu do on-line priestoru. Naším hlavným dôvodom pre zrušenie pôvodného už pripraveného podujatia osobne je zdravie a bezpečnosť našich účastníkov, prednášajúcich a partnerov

Pozývame vás na on-line účasť na kongrese:

XXVIII. SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI

Termín konania: 1.-2.-3. jún 2021
Pozvánka na kongres stručná
Pozvánka na kongres detailná

 

2021
 

 

dôležité !!!

AN UPDATE ON THE IASP 2021 WORLD CONGRESS ON PAIN

 
2021
 
 
2022
 

PAIN IN EUROPE XII

12TH CONGRESS OF THE EUROPEAN PAIN FEDERATION EFIC ™
TARGETTING PAIN AND ITS COMORBIDITIES IN THE DIGITAL AGE
27 - 30 APRIL 2022, DUBLIN, IRELAND

Pain in Europe XII is going to bring together the most recognized experts in the field of pain medicine to exchange knowledge, ideas and the latest