AKTUALITY

>>>  Aktuálne informácie o zdravotníctve v médiách  <<<
(prevzaté z http://lekom.sk)

>>> Pozrite si tiež linky LOZu o dianí v nemocniciach...<<<


Vstup pre odbornú verejnosť

Pre laickú verejnosť so dostupné informácie o pracoviskách liečby bolesti s kontaktnými dátami
pod názvom v menu: "Algeziologické pracoviská v SR"
Ostatné informácie sú určené len pre odbornú zdravotnícku verejnosť!
Potvrdzujem, že som osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú zdravotnícku verejnosť.


    Unikátna kniha od autora Doc. Martuliaka:
    PATOFYZIOLÓGIA BOLESTI PRE KLINICKÚ PRAX
    Predslov knihy:>>>
    Obsah knihy:>>>
    Náhľad na text v knihe:>>>


 
  SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KNIŽNICA ponúka novú službu -vzdialený prístup do databázy odborných článkov, prednášok a prezentácií publikovaných renomovanými zdravotníckymi odborníkmi z celého sveta...
 
 
Vydavateľstvo lekárskych časopisov vrátane časopisu
Paliatívna medicína a liečba bolesti.
 
ALGEZIOLÓGIA - prvá slovenská učebnica algeziológie.
Kniha je prehľadne členená na všeobecnú a špeciálnu časť. Viac informácií tu...
 
 

 
2017
– Global Year Against Pain After Surgery


 
 

2016

 
Oficiálny partner SSŠLB
Mundipharma Ges.m.b.H.

Mundipharma Ges.m.b.H.
-organizačná zložka
Svätoplukova 28
821 06 Bratislava

 
     

 
      
 
 
Aktualizáciu portálu prináša aj nasledovná firma:

 

Mundipharma Ges.m.b.H, o.z.
oficiálny partner SSŠLB